Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Łódzkiego

ikona wojewodztwo lodzkie

Klasy 4-6

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - KLAS 4-6

Spotkanie w Muzeum jest bardzo cennym przeżyciem dla dziecka/młodzieży. Wspomaga jego ogólny rozwój, uczy zasad i współdziałania z rówieśnikami, pomaga udoskonalać umiejętności językowe i artystyczne, rozwija przy tym kreatywne i krytyczne myślenie.

Zapraszamy do skorzystania z:

Oprowadzania z edukatorem (1-1,5h) - tematyczna podróż przez wystawę archeologiczną (30 min) i etnograficzną (30 min), ewentualnie numizmatyczną (30 min); lub/i

 Warsztatów muzealnych (60 - 90 min)- każde spotkanie rozpoczyna się wizytą na fragmencie wystawy związanej tematycznie z warsztatem (15 minut) i jest zwieńczone warsztatem plastycznym (30 minut); lub/i

 Lekcji muzealnych (45 min - 1h) - lekcja wprowadza szczegółowo w dany obszar. W zależności od tematyki może zawierać wejście na fragment wystawy, prezentację części teoretycznej, jak i część praktyczną - zadania w zespołach.

WAŻNE INFORMACJE

zajęcia edukacyjne prowadzone są od wtorku do piątku, w godzinach: od 10.00 do 15.00, rezerwacji zajęć należy dokonać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem;

opłata za edukatora – 5 zł od osoby + koszt biletu wstępu od każdego uczestnika, udział opiekuna bezpłatny;

wielkość grupy na oprowadzanie do 30 uczestników. W wypadku grup większych sugerujemy podział grupy na dwie części. Wówczas jedna ma lekcję, a druga jest oprowadzana. Po zakończeniu następuje zamiana.

opłata za warsztat – 15 zł od os., w cenie warsztatu wejście na wystawy, udział opiekuna bezpłatny;

wielkość grupy na warsztaty do 30 uczestników. W przypadku grup większych nauczyciel musi wybrać dwa lub trzy różne tematy warsztatów - wówczas warsztaty prowadzimy równolegle;

opłata za lekcję – 5 zł od osoby + koszt biletu wstępu do muzeum od każdego uczestnika, udział opiekuna bezpłatny;

wielkość grupy lekcyjnej od 10 do 30 uczestników. W przypadku grup większych nauczyciel musi wybrać dwa różne tematy, wówczas lekcję prowadzimy równolegle w dwóch różnych salach;

ZAPISY I PYTANIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9:00-16:00 POD NUMEREM 665 655 606 LUB ZA POMOCĄ MAILA edukacja@maie.lodz.pl 

OPROWADZANIE

Podstawa programowa kl. IV-VIII

Cele kształcenia - historia: I.1, I.2, I.4, II.4, III.2.

1. Wystawa etnograficzna "Szare jak ziemia, barwne jak pamięć"
2. Wystawa archeologiczna stała "Przeszłość wydobyta z ziemi" 

Klasę dzielimy na grupy, w każdej grupie może być maksymalnie 15 uczniów. 

WARSZTATY

W barbarzyńskiej Łodzi

Na warsztatach dzieci poznają kto mieszkał na terenach obecnej Łodzi w pierwszych wiekach naszej ery. Dowiedzą się jak archeolodzy odkrywają przeszłość i poznają postaci tzw. Retkińskiej Księżniczki oraz Wojownika z ul. Szczecińskiej.  Dzieci zaprojektują swoich własnych barbarzyńców przy użyciu szablonów oraz zróżnicowanych technik plastycznych.

Tajemnice wycinanki

Warsztat zachęca do rozwijania umiejętności manualnych, jednocześnie propaguje też wiedzę o sztuce tworzenia wycinanek i dekorowania nimi chałup. Uczestnicy będą mogli stworzyć wybrany przez siebie typ wycinanki jednobarwnej lub wielobarwnej w oparciu o wzory ze zbiorów muzeum.

Warsztat  Zyg Zag

W trakcie warsztatu dzieci dowiadują się jak wyglądała praca garncarza oraz jak się zmieniała na przestrzeni tysięcy lat. Warsztat polega na wyklejeniu szablonu naczynia z przygotowanej masy solnej. Szablony posiadają różne typy ornamentów, które należy dokończyć za pomocą dostępnych narzędzi.

Warsztaty świąteczne 

Warsztaty dla dzieci realizowane w okresie przedświątecznym (Boże Narodzenie i Wielkanoc). W trakcie warsztatów uczestnicy będą przygotowywali prace inspirowane tradycyjnymi wyrobami ludowymi - zabawki na choinkę, palemki wielkanocne itp.

LEKCJE MUZEALNE

Średniowieczne miasto

W trakcie lekcji uczestnicy poznają informację na temat życia miejskiego w średniowieczu oraz zobaczą początki miast takich jak Łódź. Lekcja w formie gry strategicznej, której celem jest zaplanowanie osady na prawie magdeburskim. Uczestnicy podzieleni na sześcioosobowe grupy będą mieli za zadanie rozbudowywać swoje miasto zgodnie z zasadami gry.

PODSTAWA PROGRAMOWA:

Historia: IV.2, VI.4

Kroniki młodego archeologa 

Lekcja muzealna poświęcona zagadnieniu jakim jest archeologia. Uczestnicy w jej trakcie dowiedzą się kim jest archeolog oraz czym zajmują się osoby badające tą dziedzinę nauki. Prowadzący pokażą jak wygląda praca na stanowisku archeologicznym od podszewki. Na koniec uczestnicy utrzymają zadanie przeprowadzenia miniaturowych wykopalisk i dokonanie dokumentacji na karcie ewidencyjnej tego co uda im się odnaleźć w trakcie pracy.

PODSTAWA PROGRAMOWA:

Cele kształcenia - historia: I.1, I.3, I.4, II.1,II.4

Gra stara jak świat

Ludzi od tysięcy lat wymyślali różne zajęcia mające na celu zapewnienie im rozrywki. Jedną z metod spędzania wolnego czasu stały się różnego rodzaju gry logiczne oparte na rywalizacji. Dzięki znaleziskom archeologicznym oraz źródłom pisanym część z tych gier udało się odtworzyć. Na naszej lekcji muzealnej uczestnicy dowiedzieć się w co grali starożytni Egipcjanie, Rzymianie czy Wikingowie oraz zagrają w wybrane gry historyczne.

PODSTAWA PROGRAMOWA:

Historia: I.2, I.5