Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Łódzkiego

ikona wojewodztwo lodzkie

Muzeum dla Dorosłych

Na spotkaniach poruszamy ciekawe, często kontrowersyjne i nietypowe tematy  związane z historią, etnografią i archeologią. Zapraszamy ekspertów z danej dziedziny, którzy w trakcie wykładu i dyskusji przybliżają nam dane zagadnienie. Tematy poruszane często są tematami tabu skierowanymi do osób  18+. 

Zapraszamy!

Obowiązują zapisy: 

edukacja@maie.lodz.pl

tel. 665 655 606

Koszt: 5 zł

plac Wolności 14, sala audiowizualna 

Dary grobowe czy zabiegi magiczne?

18 stycznia 2024, godz. 18.00

Dary grobowe czy zabiegi magiczne?

Wampiry, czarownice czy zwykli zmarli? Rytuały w pradziejach przez pryzmat cmentarzysk oraz grobów. Słowo rytuał pochodzi od łacińskiego ritualis / ritus 'obrządek; zwyczaj'. Są to zespoły specyficznych dla danej kultury czy społeczności symbolicznych sekwencji sformalizowanych czynów, zachowań i wypowiedzi, które są  wykonywane w celu osiągnięcia pożądanego skutku, który może często był oderwany od pozornie oczywistego celu funkcjonalnego.
Z rytuałami czy obrzędami często wiążą się z takimi zjawiska jak sacrum czy tabu. Czy konsekwentne rejestrowane zachowania pogrzebowe z pradziejów w postaci specyficznych darów grobowych świadczą o zabiegach magicznych? Czy wyjątkowe pochówki mogą być grobami czarownic lub wampirów? Co decydowało o takich zachowanich? Błędem jest twierdzić, że mogą być one związane wyłącznie z ówczesnymi religiami.

Spotkanie poprowadzi dr Dominik Kacper Płaza.

Hitlerowskie Ostmuzeum

15 lutego 2024, godz. 18.00 

Hitlerowskie Ostmuzeum

Dla miłośników nieoczywistej historii Łodzi, pragniemy przybliżyć kontrowersyjny i przez to zapomniany epizod łódzkiego muzealnictwa w okresie okupacji niemieckiej, czyli lansowany w 1940 r. przez dr Waltera Frenzla projekt Muzeum Wschodu. Niemiecki naukowiec, dyrektor powstałego na początku marca 1940 r. okupacyjnego Muzeum Etnograficzno – Prehistoryczno – Ludoznawczego, planował stworzenie na bazie miejscowych zbiorów muzealnych formy propagandowej instytucji. Stworzenie nowego muzeum wiązało się w oczywisty sposób z selekcją przejętego zasobu zgodnie z rasistowskim i nacjonalistycznym kluczem. Dla współczesnego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi jest to dziedzictwo kłopotliwe, ze względu a obecność w jego zbiorach eksponatów posiadających balast okupacyjnej przeszłości. Postaramy się więc przedstawić propozycje analizy tego trudnego dziedzictwa, a co za tym idzie, przedstawienia próby ideologicznej manipulacji dobrami kultury w warunkach totalitarnego państwa.   

Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Romanowicz. 


 

Jedność sztuki-jedność teatru

21 marca 2024, godz. 18.00 

Jedność sztuki-jedność teatru

Zwrócimy uwagę na ewolucję plastyki teatralnej i jej związku z przemianami w dziedzinie sztuk plastycznych. Poznamy sylwetkę Henryka Ryla,  jego drogę związaną z teatrem poczynając od drugiej wojny światowej, w trakcie której trafił jako jeniec do obozu w Murnau (stosunkowo łagodnego), gdzie internowani mogli przygotowywać obozowe przedstawienia, a kończąc jako reżyser i dyrektor teatru Arlekin. Przedstawione zostaną sylwetki pracujących w "Arlekinie" scenografów - od Alego Bunscha (scenograf pierwszych trzech przedstawień w historii sceny) do... Joanny Hrk, która jest autorką dekoracji do między innymi spektaklu - Mistrza i Małgorzaty. Spotkanie poprowadzi Joanna Hrk.

Spotkanie poprowadzi Joanna Hrk.

Grzyby w kulturze polskiej

18 kwietnia 2024, godz. 18.00 

Grzyby w kulturze polskiej

Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Romanowicz. 

Chłopy i gołe baby

16 maj 2024, godz. 18.00 

Chłopy i gołe baby, czyli słów kilka o sztuce górnego paleolitu w Europie

Czy zastanawialiście się kiedyś jak w starszej epoce kamienia postrzegano ludzkie ciało? Dlaczego tak niewiele znamy przedstawień ludzi w sztuce paleolitu? A jeśli już są, dlaczego człowiek przedstawiany jest bez ubrań? Czemu na Ziemiach Polskich nie mamy tego typu znalezisk na miarę monumentalnego malarstwa jaskiniowego? 

Spotkanie poprowadzi Beata Sobko, archeolog specjalizująca się w starszej i środkowej epoce kamienia.  

Kobieca strona demona

20 czerwca 2024, godz. 18.00 

Kobieca strona demona

Spotkanie poprowadzi Nena Stańczuk.