Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Łódzkiego

ikona wojewodztwo lodzkie

Łęka. Między tradycją a nowoczesnością.

W ramach projektu planowane są stacjonarne badania etnograficzne we wsi Łęka w regionie łęczyckim. W założeniu stanowić one będą dokumentację warunków życia i pracy mieszkańców tej miejscowości w początkach trzeciej dekady XXI wieku. W trakcie badań zostaną udokumentowane wybrane aspekty z życia wsi z uwzględnieniem elementów będących wynikiem dziedzictwa kulturowego mającego swe korzenie w kulturze typu ludowego. Zatem projektowane badania mają pokazywać stan będący wynikiem przemian w życiu mieszkańców wsi Łęka, jakie zaszły od lat 60. XX wieku i najnowszą historię wsi od lat 60. XX wieku do dzisiaj. Szerokiemu udostępnieniu wyników badań ma służyć sesja o charakterze sprawozdawczo-popularyzatorskim w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi oraz spotkanie z mieszkańcami wsi Łęka na terenie zamieszkiwanej przez nich miejscowości. Popularyzacji rezultatów badań służyć będzie wydanie albumu o charakterze edukacyjnym i nagranie filmu związanego z badaniami terenowymi.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 30 000,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 70 000,00 PLN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

grafika pzedstawiająca wjazd do wsi Łęka, na pierwszym planie tabliczka z napisem miejscowości, w tle zielone drzewa