Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Łódzkiego

ikona wojewodztwo lodzkie

Muzeum dla Dorosłych - Hitlerowskie Ostmuseum

Dla miłośników nieoczywistej historii Łodzi, pragniemy przybliżyć kontrowersyjny i przez to zapomniany epizod łódzkiego muzealnictwa w okresie okupacji niemieckiej, czyli lansowany w 1940 r. przez dr Waltera Frenzla projekt Muzeum Wschodu. 

Niemiecki naukowiec, dyrektor powstałego na początku marca 1940 r. okupacyjnego Muzeum Etnograficzno – Prehistoryczno – Ludoznawczego, planował stworzenie na bazie miejscowych zbiorów muzealnych formy propagandowej instytucji. Stworzenie nowego muzeum wiązało się w oczywisty sposób z selekcją przejętego zasobu zgodnie z rasistowskim i nacjonalistycznym kluczem. Dla współczesnego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi jest to dziedzictwo kłopotliwe, ze względu na obecność w jego zbiorach eksponatów posiadających balast okupacyjnej przeszłości. Postaramy się więc przedstawić propozycje analizy tego trudnego dziedzictwa, a co za tym idzie, przedstawienia próby ideologicznej manipulacji dobrami kultury w warunkach totalitarnego państwa.

Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Romanowicz.

Obowiązują zapisy: 

edukacja@maie.lodz.pl lub tel. 665 655 606
Koszt: 5 zł

grafika do wydarzenia