Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Łódzkiego

ikona wojewodztwo lodzkie

Promocja książki pt. "Zadowice bei Kalisz, Fundstelle 1. Ein Brandgräberfeld vom Ende der Hallstattzeit bis zur Phase D2 der römischen Kaiserzeit"

Zapraszamy na promocję książki pt. "

Zadowice bei Kalisz, Fundstelle 1. Ein Brandgräberfeld vom Ende der Hallstattzeit bis zur Phase D2 der römischen Kaiserzeit"

autorstwa Eleonory Kaszewskiej wydanej jako 47 tom Biblioteki Archeologicznej MAiE w Łodzi.

 

INFORMACJE

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2024 roku o godzinie 11:00 w sali 212/213 (audowizualnej) 

Zadowice pod Kaliszem to wielokulturowe cmentarzysko badane w latach 1952 - 1960, 1970 - 1982, 1991 i 1997 - 1998 przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. W ich trakcie odkryto niewielkie cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego, cmentarzysko kultury pomorskiej ze schyłku okresu halsztackiego i starszego okresu przedrzymskiego, rozległe cmentarzysko kultury przeworskiej od młodszego okresu przedrzymskiego po schyłek późnego okresu rzymskiego i fragment cmentarzyska rzędowego z okresu wczesnego średniowiecza. 

Wstęp wolny. Zapraszamy!

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury